Velkommen til Restaurant Shangrila,

Tel: 45 83 01 07

BUFFET i 

Restaurant

+

1/1